src="http://www.cigybar.sk/beta/img/posternabor.jpg">

Kontakt

Cirkevná spojená škola
organizačná zložka
Gymnázium sv. Jána Bosca

Jiráskova 5
085 27 BARDEJOV

Tel.: +421 (0)54/4722848
E-mail: cigybar@cigybar.sk

Wi-Fi internet

WI-FI internet je prístupný v spodných priestoroch školy. Ak ho chcete mat' vo svojom notebooku alebo v mobile, doručte vyplnenú šablónu správcovi siete.
Šablóna k pripojeniu na Wi-Fi

Imatrikulácia

19-11-2015 (Aktuality)

Všetci dobre vieme, že 17. november je dňom študentstva, a tak sme sa rozhodli, že si tento deň pripomenieme aj my na našom Gymnáziu sv. Jána Bosca a to slávnostnou imatrikuláciou našich prvákov. Uvedenie prvákov do stavu študentského malo dve časti: tú „oficiálnu“, kde pán riaditeľ odovzdal našim prvákom imatrikulačné listy a tú „menej oficiálnu“, kde sa naši študenti mali možnosť zúčastniť talentovej súťaže – Don Bosco hľadá talent . O príjemné spestrenie tejto súťaže sa postarali aj tanečníčky z AFC Community. Naši súťažiaci sa predstavili v ôsmich kategóriách, kde mohli ukázať svoje zručnosti ako napríklad umývanie si zubov navzájom so zavretými očami, či obaľovanie rezňov ústami. Na svoje si prišli aj milovníci dobrej hudby, keď im naši súťažiaci zaspievali „love songy“ všetkých čias. K takejto súťaži samozrejme patrí aj odborná porota, ktorú tvorili triedna učiteľka I.A triedy – J. Harčarufková a zástupcovia starších ročníkov- Kristína Kijovská (IV.A) a Dominik Ondavský (II.A). V závere súťaže táto porota vybrala víťazov, ktorí boli odmenení sladkým prekvapením. Chceme sa poďakovať študentom II.A a III.A za výborne zorganizovanú imatrikuláciu a prvákom prajeme, aby sa ľahko vedeli popasovať s týmto novým titulom – študent.

Oficiálny účel módnej prehliadky je uvedenie nových trendov pre tlač, novinárov a klientov. Bolo to tak aj u nás? Určite nie.

Navzájom sme si ukázali oblečenie rôznych hudobných štýlov: reggae, metal, punk, klasická hudba, dokonca sme videli aj ľudové kroje z 3 odlišných regiónov a veľa ďalšieho. Vytvorili sme si svoje vlastné mólo a hľadisko. Postupne sme sa začali pripravovať- rôzne časti oblečenia, špeciálny make-up a dôležité detaily. A ako to všetko dopadlo? Nad očakávania. Všetci sme sa vžili do svojej roly, či už modelky / modela alebo uvádzača hudobného štýlu.

Táto skúsenosť nás obohatila o rôzne zaujímavosti, kopec zábavy a hlavne, združili sme sa ako jeden veľký tím.

Birošová, I.A

Dňa 12.novembra 2015 sa na pôde Historickej radnice v Košiciach uskutočnil 12.ročník speváckej súťaže o Alžbetinu ružu. Túto súťaž každoročne organizuje Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety v Košiciach. Okrem ostatných cirkevných škôl Košickej arcidiecézy sa aj  naša škola zapojila do tejto súťaže v hojnom počte. Keďže súťaž má viacero kategórii, svojich zástupcov mala škola v každej z nich. V kategórii Náboženská pieseň reprezentovala našu školu Kristína Gburová zo IV. A triedy. V kategórii Moderná pieseň súťažila žiačka Ráchel Vašková (IV.A). Svoje zastúpenie mali aj duá, kde nás reprezentovali naše prvácke hviezdy Kristína a Miriam Kaščákové (I.A). A nakoniec našu školu úspešne reprezentovala žiačka I.A triedy Terézia Lazorová, ktorá nielenže podala obdivuhodný výkon s piesňou EJ beťar ja dzivečka, ale aj samotná porota ju ocenila krásnym 2.miestom v kategórii ľudových piesní. Veľká vďaka patrí aj jej hudobnému sprievodu Ondrejovi Pősovi a Miroslavovi Vojtekovi. Nakoniec patrí veľká vďaka aj pani profesorke Mgr. Alene Moravcovej, ktorá svojim žiakom venovala skúsenosti a čas. Ešte raz veľká vďaka a súťažiacim blahoželáme.                              Ráchel Vašková, IV. A

Vo štvrtok 12. novembra našu školu navštívil Rev. Martin Ceľuch, ktorý pôsobí v Spojených štátoch nielen ako správca farnosti v meste Youngstown, Ohio, ale aj ako sudca na cirkevnom súde.
Naši študenti mali možnosť okúsiť čaro americkej angličtiny, keďže všetky prednášky boli v angličtine. Rev. Martin všetkých zaujal najmä rozprávaním o živote v USA, o ich školskom systéme,
kde sa študenti presvedčili o tom, že nosenie školských uniforiem, či účasť všetkých žiakov na rôznych športových podujatiach nie je len nejaký výmysel z amerických filmov. Starší študenti mali možnosť
sa aj čo to dozvedieť o cirkevnom práve a o povinnostiach cirkevného sudcu. Rev. Martinovi ďakujeme za návštevu a prajeme mu všetko dobré v jeho práci za tou ďalekou mlákou.

Stužková 2015

12-11-2015 (Aktuality)

     V maturitnom ročníku každú triedu čakajú dve stresové situácie. Maturita a príprava na stužkovú. Vraví sa, že pri príprave na stužkovú vznikne mnoho hádok a my sme neboli výnimkou. No to všetko bola len malá daň za prežitie úžasného večera. Na našej stužkovej to vyzeralo akoby sa stretla jedna veľká rodina. Zábava, smiech, tanec, skvelá hudba v podaní kapely Sorry. To všetko naša stužková mala. Čas bežal veľmi rýchlo, ale tak to pri veciach, ktoré si užívame býva. Taktiež sa hovorí že maturita je len formalita, to však potvrdiť nemôžeme, ale to že stužková upevnila naše vzťahy áno.

Vo štvrtok 1.10.12015 sa uskutočnilo okresné kolo v cezpoľnom behu žiakov a žiačok ZŠ a SŠ na Vinbargu a okolí. Zúčastnili sa ho aj žiaci nášho gymnázia a vzorne reprezentovali našu školu na spomínanom športovom preteku. Výsledky, ktoré dosiahli spolužiaci v súťaží jednotlivcov:  žiaci SŠ 5.miesto Lučanský Peter, 8.miesto Konkoľ Tomáš, 12.miesto Exner Vojtech a 18.miesto Terpitko Tomáš, žiačky SŠ 8.miesto Kyjovská Klaudia, 19.miesto Štafuríková Jana a 20.miesto Juščáková Simona.  V súťaží družstiev pohár a medaily za tretie miesto získali družstvo chlapcov v zložení: Lučanský, Konkoľ, Exner.

  Blahoželáme k úspechu.

Vyhodnotenie

Ubehol už rok od slávnostného otvorenia  pamätnej záhrady obetiam holokaustu. Na základe tohto výročia sa rozhodol Bardejovský výbor na zachovanie židovského dedičstva vyhlásiť literárnu súťaž o najlepšiu esej na témy „Tragédia židovských susedov – pripomínať alebo zabudnúť?“ a „Keby tu boli…“ . Do súťaže sa mohli zapojiť študenti všetkých stredných škôl z Bardejova. Ceny odovzdával súťažiacim pán Emil Fish, zakladateľ Bardejovského výboru na zachovanie židovského dedičstva a člen Komisie Spojených štátov amerických pre zachovanie amerického kultúrneho dedičstva v zahraničí, počas spomienkového podujatia venovaného hrdinom 2. svetovej vojny a jej obetiam v Pamätníku holokaustu v Bardejove. Do tejto súťaže sa zapojili aj študenti z našej školy. Mária Felediková z III.A obsadila 2. miesto, Kristína Kijovská  z III.A  3. miesto a Petra Kuzmiaková z II.A získala čestné uznanie. Študentkám  srdečne blahoželáme.

Okresná organizácia Únie žien Slovenska v Bardejove zorganizovala súťaž pre študentky 3. ročníka stredných škôl, na ktorej nechýbali ani žiačky našej školy. Súťažiace si zmerali sily v oblasti histórie, geografie, slovenského jazyka a literatúry, ekológie a náuky o spoločnosti. Družstvo z našej školy – S. Holevová, K. Kijovská, A. Čechová, M. Šoltýsová, R. Vašková – si vybojovalo pekné 2. miesto. Študentkám srdečne blahoželáme.

výberové konanie 2015

 

Riaditeľ Cirkevnej spojenej školy v Bardejove, Jiráskova 5, 085 27 Bardejov vyhlasuje v súlade so zákonom č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov výberové konanie na obsadenie nasledujúcich pracovných miest:
– učiteľ základnej umeleckej školy v odboroch hudobný, tanečný, výtvarný a literárno-dramatický
– zástupca riaditeľa pre základnú umeleckú školu
– zástupca riaditeľa pre gymnázium
Požadované kvalifikačné predpoklady:
– príslušné vzdelanie podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009
– bezúhonnosť
– zdravotná spôsobilosť
– ovládanie štátneho jazyka
– schopnosť vychovávať v kresťanskom duchu
– kreativita, pozitívny prístup k mládeži
Zoznam požadovaných dokladov:
– prihláška do výberového konania
– profesijný životopis
– overená kópia dokladu o vzdelaní
– potvrdenie o sviatosti krstu alebo sviatosti manželstva /krstný, príp. sobášny list/
– odporúčanie správcu farnosti v mieste bydliska uchádzača
– písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov na účely výberového konania
– potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe (pre zástupcu gymnázia a ZUŠ)
– doklad o prvej atestácii, alebo jej náhrade (pre zástupcu gymnázia)
Prihlášky a požadované doklady do výberového konania je potrebné doručiť osobne alebo poslať doporučenou poštou na riaditeľstvo školy do 25. 6. 2015. Termín výberového konania bude oznámený tým uchádzačom, ktorí splnia všetky požiadavky telefonicky, alebo písomne.

Mgr. Martin Šmilňák
riaditeľ školy

V dňoch 5. až 7.mája 2015 sa v Trnave konala olympiáda stredoškolákov pod názvom Gaudeamus Igitur. Celá Trnava žila stredoškolským športom. Stretli sa najlepší reprezentanti všetkých krajov zo Slovenska, víťazí krajských kôl v atletike, futbale, hádzanej, basketbale, volejbale, silovom trojboji a speedmintone. Na rôznych športoviskách zvádzali športové zápolenia súťažiaci v spomenutých športových odvetviach Medzi najlepšími pretekármi – atlétmi súťažil aj náš žiak Peter Lučanský.